Biodynamische wijnen

Biodynamisch

Biologisch-dynamische landbouw is een methode van het telen van producten die gestoeld is op visies van Rudolf Steiner. In deze visie op de productiemethode wordt het landbouwbedrijf gezien als organisme. Elementen die volgens deze methode bedrijfsvreemd zijn worden zo veel mogelijk vermeden. Een biologisch-dynamisch bedrijf stelt bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal en streeft naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren.

In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat alle hemellichamen, zowel de aarde als de maan, de zon en zelfs de sterren invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Voor en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met veronderstelde invloeden vanuit de natuur en de kosmos op de landbouw. Een voorbeeld is de invloed van de maan, die zorgt voor eb en vloed en die volgens de biologisch-dynamische landbouw niet alleen aan de kust maar ook met de waterhuishouding van een gewas wat doet.

De biologisch-dynamische landbouw geeft een iets andere betekenis aan het woord “biologisch” dan de standaard biologische landbouw. In de BD-benadering staat “biologisch” gelijk aan “levenskracht”. Naast organische bemesting wordt er met preparaten gewerkt om deze vermeende levenskracht van de producten te ondersteunen. Hiermee wordt beoogd – door de vermeende invloed vanuit de kosmos door de planeten – een positieve invloed uit te oefenen op de groei van gewassen.

Producten die biologisch-dynamisch (BD) geteeld zijn, krijgen veelal het Demeter-keurmerk. Producten die het Demeter-keurmerk hebben, hebben ook het EKO-keurmerk. Andersom is niet het geval. Biologisch-dynamische landbouw kan gezien worden als een bijzondere vorm van biologische landbouw.

Groot Genot wijnen

De wijnen en olijfolie van Costes-Cirgues en de wijnen van Costeplane en Turner Pageot zijn biodynamisch. Klik hier voor alle biodynamische wijnen en olijfolie.

Bron en zie voor meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologisch-dynamische_landbouw