Biologisch, biodynamisch, sulfietvrij

Hieronder vindt u een korte uitleg over veel gebruikte termen op deze website. De informatie is afkomstig van diverse websites. Zie voor welke exact, de bronvermelding bij de desbetreffende term.

Biologisch

Een product kan als biologisch worden gelabeld, wanneer het aan de specifieke regels heeft voldaan zoals vastgelegd in de regelgeving erkend door de internationale gemeenschap. Om dit te bereiken moeten alle exploitanten worden gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde derde partij in overeenstemming met de ISO 65 gids standaarden, zoals Ecocert.

Kenmerken

Kenmerk van de landbouwmethoden is dat er gepoogd wordt te werken met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden. Hierbij staat het bodemleven centraal, wat op zijn minst verstoord, zo niet vernietigd wordt door kunstmest (of drijfmest) en pesticiden, vandaar het verbod op het gebruik hiervan. Het organische stofgehalte speelt hier een belangrijke rol, en moet (in de meeste gevallen) opgedreven worden. Men rekent biologische of ecologische landbouw wel tot de ‘duurzame landbouw’ omdat hoewel de ecologische efficiëntie wordt opgedreven, men poogt de synergie met het (te stimuleren) bodemleven maximaal benut zodat deze landbouw lang volgehouden kan worden. Indien juist toegepast, verbetert de bodemvruchtbaarheid, en dus ook de opbrengst, jaar na jaar, na de omschakelings- (en bodemherstel)periode. In de plantaardige landbouw zijn er belangrijke verschillen met de gangbare landbouw.
Zo worden er bijvoorbeeld geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Toegestane middelen zijn:

  • zeep
  • minerale olie
  • IJzer(III)fosfaat
  • bacteriepreparaten
  • kopersulfaat (in Nederland verboden, maar in andere landen toegestaan)
  • pyrethrine
  • plantaardige bestrijdingsmiddelen

Er zijn vijftien bestrijdingsmiddelen (insecticiden, antischimmelmiddelen) toegestaan, meestal natuurlijke gifstoffen uit planten of bacteriën. Zo is middels EU-verordening nr. 404/2008 het insecticide (van bacteriële oorsprong) spinosad toegestaan. Verder legitimeert dezelfde verordening ook het gebruik van kaliumbicarbonaat en koperoctanoaat bij de bestrijding van verschillende schimmelziekten.

Groot Genot wijnen

Alle Groot Genot wijnen en olijfolie zijn op z’n minst biologisch. Klik hier voor alle biologische wijnen en olijfolie.

Bron en zie voor meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding

Biodynamisch

Biologisch-dynamische landbouw is een methode van het telen van producten die gestoeld is op visies van Rudolf Steiner. In deze visie op de productiemethode wordt het landbouwbedrijf gezien als organisme. Elementen die volgens deze methode bedrijfsvreemd zijn worden zo veel mogelijk vermeden. Een biologisch-dynamisch bedrijf stelt bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal en streeft naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren.

In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat alle hemellichamen, zowel de aarde als de maan, de zon en zelfs de sterren invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Voor en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met veronderstelde invloeden vanuit de natuur en de kosmos op de landbouw. Een voorbeeld is de invloed van de maan, die zorgt voor eb en vloed en die volgens de biologisch-dynamische landbouw niet alleen aan de kust maar ook met de waterhuishouding van een gewas wat doet.

De biologisch-dynamische landbouw geeft een iets andere betekenis aan het woord “biologisch” dan de standaard biologische landbouw. In de BD-benadering staat “biologisch” gelijk aan “levenskracht”. Naast organische bemesting wordt er met preparaten gewerkt om deze vermeende levenskracht van de producten te ondersteunen. Hiermee wordt beoogd – door de vermeende invloed vanuit de kosmos door de planeten – een positieve invloed uit te oefenen op de groei van gewassen.

Producten die biologisch-dynamisch (BD) geteeld zijn, krijgen veelal het Demeter-keurmerk. Producten die het Demeter-keurmerk hebben, hebben ook het EKO-keurmerk. Andersom is niet het geval. Biologisch-dynamische landbouw kan gezien worden als een bijzondere vorm van biologische landbouw.

Groot Genot wijnen

De wijnen en olijfolie van Costes-Cirgues en de wijnen van Costeplane en Turner Pageot zijn biodynamisch. Klik hier voor alle biodynamische wijnen en olijfolie.

Bron en zie voor meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologisch-dynamische_landbouw

Sulfiet

De term sulfiet is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende stoffen. Sulfiet wordt toegevoegd als zwaveldioxide of bijvoorbeeld als natriumbisulfiet. Sulfiet wordt aan wijn toegevoegd, zodat de wijn niet bederft. Sulfiet beschermt de wijn ook tegen de invloed van zuurstof, waardoor oxidatie niet optreedt. De uitgroei van melkzuur- en azijnzuurbacteriën wordt ook met sulfiet voorkomen. Micro-organismen groeien graag op de aanwezige (druiven)suikers in de wijn. Hoe meer suikers in de wijn aanwezig zijn, hoe meer sulfiet in de regel moet worden toegevoegd. De producent bepaalt aan de hand van het suikergehalte hoeveel sulfiet noodzakelijk is en wat volgens de voedselveiligheid is gewaarborgd. Uiteraard binnen de wettelijke toegestane norm.

Bij wet is geregeld welke toevoegingen zijn toegelaten om gebruikt te worden in wijn. In Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt is verder vastgelegd wat de maximale doses zijn, die mogen worden toegevoegd. De regel is: max. 160 mg/l voor rode wijn en 210 mg/l voor witte wijn. Voor enkele zoete wijnen zijn hogere hoeveelheden toegestaan.

Sulfiet is een allergeen, ongeveer 5 procent van de astmapatiënten krijgt binnen 5 minuten ademhalingsmoeilijkheden na het nuttigen van sulfiethoudend voedsel. Personen met een allergie voor aspirine hebben een verhoogd risico voor een heftige allergische reactie op sulfiet (anafylaxie). Een dergelijke reactie kan fataal zijn en dient ogenblikkelijk behandeld te worden. Daarom moet in de EU vermeld worden als producten meer dan 10 parts per million sulfiet bevatten.

Groot Genot wijnen

De stille wijnen van Costes-Cirgues bevatten geen toegevoegd sulfiet. Klik hier voor alle sulfietvrije wijnen. De overige wijnen bevatten een minimale hoeveelheid sulfiet.

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sulfiet en http://wijn.nl/site/wetenswaardigheden_over_wijn/voedselovergevoeligheid_voor_sulfiet.php