Sulfietvrije wijn (natuurwijn)

Sulfiet en wijn

De term sulfiet is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende stoffen. Sulfiet wordt toegevoegd als zwaveldioxide of bijvoorbeeld als natriumbisulfiet. Sulfiet wordt aan wijn toegevoegd, zodat de wijn niet bederft. Sulfiet beschermt de wijn ook tegen de invloed van zuurstof, waardoor oxidatie niet optreedt. De uitgroei van melkzuur- en azijnzuurbacteriën wordt ook met sulfiet voorkomen. Micro-organismen groeien graag op de aanwezige (druiven)suikers in de wijn. Hoe meer suikers in de wijn aanwezig zijn, hoe meer sulfiet in de regel moet worden toegevoegd. De producent bepaalt aan de hand van het suikergehalte hoeveel sulfiet noodzakelijk is en wat volgens de voedselveiligheid is gewaarborgd. Uiteraard binnen de wettelijke toegestane norm.

Bij wet is geregeld welke toevoegingen zijn toegelaten om gebruikt te worden in wijn. In Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt is verder vastgelegd wat de maximale doses zijn, die mogen worden toegevoegd. De regel is: max. 160 mg/l voor rode wijn en 210 mg/l voor witte wijn. Voor enkele zoete wijnen zijn hogere hoeveelheden toegestaan.

Sulfiet is een allergeen, ongeveer 5 procent van de astmapatiënten krijgt binnen 5 minuten ademhalingsmoeilijkheden na het nuttigen van sulfiethoudend voedsel. Personen met een allergie voor aspirine hebben een verhoogd risico voor een heftige allergische reactie op sulfiet (anafylaxie). Een dergelijke reactie kan fataal zijn en dient ogenblikkelijk behandeld te worden. Daarom moet in de EU vermeld worden als producten meer dan 10 parts per million sulfiet bevatten.

Groot Genot wijnen

De stille wijnen van Costes-Cirgues bevatten geen toegevoegd sulfiet. Klik hier voor alle sulfietvrije wijnen. De overige wijnen bevatten een minimale hoeveelheid sulfiet.

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sulfiet en http://wijn.nl/site/wetenswaardigheden_over_wijn/voedselovergevoeligheid_voor_sulfiet.php