Biologische wijnen

Biologisch

Een product kan als biologisch worden gelabeld, wanneer het aan de specifieke regels heeft voldaan zoals vastgelegd in de regelgeving erkend door de internationale gemeenschap. Om dit te bereiken moeten alle exploitanten worden gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde derde partij in overeenstemming met de ISO 65 gids standaarden, zoals Ecocert.

Kenmerken van biologische landbouwWijngaard Costes-Cirgues, GrootGenot.com

Kenmerk van de landbouwmethoden is dat er gepoogd wordt te werken met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden. Hierbij staat het bodemleven centraal. Alles dat dat op zijn minst verstoord (zo niet vernietigd), zoals door kunstmest (of drijfmest) en pesticiden, mag niet worden gebruikt. Men rekent biologische of ecologische landbouw wel tot de ‘duurzame landbouw’ omdat, hoewel de ecologische efficiëntie wordt opgedreven, men poogt de synergie met het (te stimuleren) bodemleven maximaal te benutten zodat deze landbouw lang volgehouden kan worden. Indien juist toegepast, verbetert de bodemvruchtbaarheid, en dus ook de opbrengst, jaar na jaar, na de omschakelings- (en bodemherstel)periode. In de plantaardige landbouw zijn er belangrijke verschillen met de gangbare landbouw.
Zo worden er bijvoorbeeld geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Toegestane middelen zijn:

  • zeep
  • minerale olie
  • IJzer(III)fosfaat
  • bacteriepreparaten
  • kopersulfaat (in Nederland verboden, maar in andere landen toegestaan)
  • pyrethrine
  • plantaardige bestrijdingsmiddelen

Er zijn vijftien bestrijdingsmiddelen (insecticiden, antischimmelmiddelen) toegestaan, meestal natuurlijke gifstoffen uit planten of bacteriën. Zo is middels EU-verordening nr. 404/2008 het insecticide (van bacteriële oorsprong) spinosad toegestaan. Verder legitimeert dezelfde verordening ook het gebruik van kaliumbicarbonaat en koperoctanoaat bij de bestrijding van verschillende schimmelziekten.

Groot Genot wijnen

Alle Groot Genot wijnen en olijfolie zijn biologisch. Klik hier voor alle biologische wijnen en olijfolie.

Bron en zie voor meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding